Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Tam Dương - Hôm qua  |  Nguyễn Hải Tùng
Tam Đảo - Hôm qua  |  Hoàng Đình Thực
Yên Lạc - Hôm qua  |  Nguyễn Văn Thấy
Tam Dương - Hôm qua  |  pham van doan
Lập Thạch - Hôm qua  |  Trần thế công
Lập Thạch - Hôm qua  |  Hà Thị Hiền
Yên Lạc - Hôm qua  |  nguyễn thị hải yến
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Bùi Thị Bình
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Phạm Phi Long
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Trần Đình Sinh
Sông Lô - Hôm qua  |  Đàm Văn Quân
Yên Lạc - Hôm qua  |  NGUYEN VAN HAI
Mê Linh - Hôm qua  |  Trần Thị Huệ
Yên Lạc - Hôm qua  |  NGUYEN VAN HAI
Yên Lạc - Hôm qua  |  NGUYEN VAN HAI
Mê Linh - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Quỳnh
Mê Linh - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Quỳnh
Mê Linh - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Quỳnh
Sông Lô - Hôm qua  |  Đàm Văn Quân
Yên Lạc - Hôm qua  |  NGUYEN VAN HAI
Danh sách việc làm
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY CP BÊ TÔNG BẢO QUÂN VĨNH PHÚC
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY CP BÊ TÔNG BẢO QUÂN VĨNH PHÚC
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY CP BÊ TÔNG BẢO QUÂN VĨNH PHÚC
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Free RICH Co, LDT
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  công ty cổ phần Accuracy
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Công ty tài chính FECREDIT
N/A - Hôm qua  |  TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM BÁN THỜI GIAN
Thị xã Phúc Yên - 27/03/2015  |  Công ty TNHH Thăng Long
Bình Xuyên - 27/03/2015  |  Công ty TNHH Fuchuan
Bình Xuyên - 27/03/2015  |  Công ty TNHH Fuchuan
Thành phố Vĩnh Yên - 27/03/2015  |  Cty CP Thương Mại Hoàng Phan
Thành phố Vĩnh Yên - 27/03/2015  |  Cty CP Thương Mại Hoàng Phan
Bình Xuyên - 27/03/2015  |  Công ty TNHH Fuchuan
Thành phố Vĩnh Yên - 27/03/2015  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - 27/03/2015  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - 27/03/2015  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - 27/03/2015  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - 27/03/2015  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - 27/03/2015  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô