Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Bình Xuyên - 18/02/2017  |  Lê Toàn Năng
Yên Lạc - 18/02/2017  |  Trần Thị Hằng
Vĩnh Tường - 18/02/2017  |  BUI XUAN THUY
Vĩnh Tường - 18/02/2017  |  BUI XUAN THUY
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  Nguyễn Hương Yên
Yên Lạc - 18/02/2017  |  Nguyễn Hoàng Anh
Vĩnh Tường - 17/02/2017  |  vũ văn lý
Thị xã Phúc Yên - 17/02/2017  |  Cù Thị Hương Giang
Yên Lạc - 17/02/2017  |  Nguyễn Thị Mai
Thị xã Phúc Yên - 17/02/2017  |  Nguyễn Việt Hùng
Thị xã Phúc Yên - 17/02/2017  |  đỗ đức anh
Yên Lạc - 16/02/2017  |  Trần Thị Hằng
Yên Lạc - 16/02/2017  |  Trần Thị Hằng
Yên Lạc - 16/02/2017  |  NGUYỄN THỊ HÀ TRANG
Yên Lạc - 16/02/2017  |  Phùng Minh Hiển
Hạ Hoà - 16/02/2017  |  MAI CHÍ THỌ
Thành phố Việt Trì - 16/02/2017  |  Phan Xuân Hòa
Tam Dương - 16/02/2017  |  Trần Viết Tuyên
Tam Dương - 16/02/2017  |  Trần Viết Tuyên
Vĩnh Tường - 16/02/2017  |  Bùi Tuấn Dũng
Danh sách việc làm
Bình Xuyên - 18/02/2017  |  Công ty TNHH LS Communication Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ DU LỊCH TRƯỜNG XUÂN
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ DU LỊCH TRƯỜNG XUÂN
Thị xã Phúc Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TY QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG NIL
Thị xã Phúc Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TY QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG NIL
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TY TNHH TWO – KENG VINA
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  TẬP ĐOÀN HOA SAO
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TYTNHH BK TECH
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TYTNHH BK TECH
Bình Xuyên - 18/02/2017  |  NHÀ HÀNG TÚ LOAN
Bình Xuyên - 18/02/2017  |  NHÀ HÀNG TÚ LOAN
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TYTNHH BK TECH
Bình Xuyên - 18/02/2017  |  NHÀ HÀNG TÚ LOAN
Bình Xuyên - 18/02/2017  |  NHÀ HÀNG TÚ LOAN
Bình Xuyên - 18/02/2017  |  NHÀ HÀNG TÚ LOAN
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TY TNHH UJU VINA
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TY TNHH UJU VINA
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TY TNHH UJU VINA
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TY TNHH UJU VINA
Thành phố Vĩnh Yên - 18/02/2017  |  CÔNG TY TNHH UJU VINA