Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Lập Thạch - Hôm qua  |  Hà Mạnh Long
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  ĐÀO THỊ THÙY
Bình Xuyên - Hôm qua  |  ĐỖ VIẾT VĂN
Yên Lạc - Hôm qua  |  Đào Văn Bắc
Yên Lạc - Hôm qua  |  Đào Văn Bắc
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Mến
Tam Dương - Hôm qua  |  phùng quang tiến
Tam Dương - Hôm qua  |  phùng quang tiến
N/A - 02/04/2020  |  Phùng Thị Hồng Nhung
Thành phố Vĩnh Yên - 02/04/2020  |  Nguyễn Văn Đông
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  ĐỖ VIẾT VĂN
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  ĐỖ VIẾT VĂN
Tam Dương - 02/04/2020  |  Lê Bảo Ngọc
Thành phố Vĩnh Yên - 31/03/2020  |  Nguyễn thị oanh
Vĩnh Tường - 30/03/2020  |  Cao Thị Ngọc Quyên
Thành phố Vĩnh Yên - 30/03/2020  |  Thạch Thị Minh Huyền
Bình Xuyên - 30/03/2020  |  Nguyễn Văn Định
Yên Lạc - 30/03/2020  |  Phan Thị Nhung
Thành phố Vĩnh Yên - 30/03/2020  |  Đào Thu Cúc
Thành phố Vĩnh Yên - 27/03/2020  |  Phùng Thị Sinh
Danh sách việc làm
Tam Dương - Hôm qua  |  Công ty TNHH Nhựa Chính xác Tây Hà
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH GSR VINA
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH GSR VINA
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Công ty TNHH Arcadyan Technology (Việt Nam)
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Công ty TNHH Arcadyan Technology (Việt Nam)
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Công ty TNHH linh kiện tự động Minda Việt Nam
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Công ty TNHH linh kiện tự động Minda Việt Nam
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Công ty TNHH linh kiện tự động Minda Việt Nam
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  Công ty TNHH linh kiện tự động Minda Việt Nam
Bình Xuyên - 02/04/2020  |  CÔNG TY TNHH DST VINA
Thị xã Phúc Yên - 31/03/2020  |  Nhà máy gạch ốp lát TTC