Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Bình Xuyên - 23/02/2018  |  Tạ Quang Trung
N/A - 23/02/2018  |  phùng văn Đông
N/A - 23/02/2018  |  phùng văn Đông
Vĩnh Tường - 23/02/2018  |  Vũ Hoàng Giang
Vĩnh Tường - 22/02/2018  |  khuất thành được
Thành phố Vĩnh Yên - 22/02/2018  |  Nguyen Thi Thu Trang
Thành phố Vĩnh Yên - 22/02/2018  |  Nguyen Thi Thu Trang
Bình Xuyên - 22/02/2018  |  Nguyễn Minh Thuận
Thành phố Vĩnh Yên - 22/02/2018  |  Nguyễn trung Hoàng
Lập Thạch - 22/02/2018  |  TRẦN VĂN THẮNG
Yên Định - 22/02/2018  |  Nguyen van Huyen
Tam Đảo - 22/02/2018  |  Lại xuân trường
Bình Xuyên - 22/02/2018  |  minh phuc
Yên Lạc - 22/02/2018  |  Tạ Văn Tiến
Hàm Yên - 22/02/2018  |  Ma thị mạnh
Tam Dương - 22/02/2018  |  Phạm Thị Liên Thảo
Lập Thạch - 12/02/2018  |  Đặng Thị Thi
Lập Thạch - 12/02/2018  |  DINH SON HA
Danh sách việc làm
Vĩnh Tường - 23/02/2018  |  Công ty TNHH BMC
Cầu Giấy - 23/02/2018  |  Salon tóc tenminutes
Thành phố Vĩnh Yên - 23/02/2018  |  Công ty TNHH M-Tech Việt Nam
Bình Xuyên - 23/02/2018  |  Công ty TNHH LS Communication Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 23/02/2018  |  Công ty TNHH M-Tech Việt Nam
N/A - 23/02/2018  |  Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục English Express Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc
Thành phố Vĩnh Yên - 23/02/2018  |  Công ty Cổ phần đầu tư Tam Sơn
Thành phố Vĩnh Yên - 23/02/2018  |  SH BANK
Thành phố Vĩnh Yên - 23/02/2018  |  cửa hàng máy tính Thái Ngọc
Bình Xuyên - 22/02/2018  |  CÔNG TY TNHH VINA COMET
Bình Xuyên - 22/02/2018  |  Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam
Thành phố Vĩnh Yên - 22/02/2018  |  Công ty TNHH Sindoh Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 22/02/2018  |  Công ty TNHH Sindoh Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 22/02/2018  |  Công ty TNHH Sindoh Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 22/02/2018  |  Công ty TNHH Công nghiệp Smart
Thành phố Vĩnh Yên - 22/02/2018  |  Công ty TNHH CH Flex Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 22/02/2018  |  Công ty TNHH Sindoh Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 22/02/2018  |  công ty tnhh một thành viên sơn long
Bình Xuyên - 22/02/2018  |  Công ty TNHH NS TECH VINA