Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Tam Dương - Hôm qua  |  Nguyễn văn Quyết
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Hoàng Thị Trinh
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  HOÀNG VĂN HOA
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Hoàng Thị Hiền
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Trần Thị Thúy
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Nguyễn Văn Đông
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Nguyễn Bùi Phụ
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Quý
Lập Thạch - Hôm qua  |  Đặng Thị Vân Anh
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Phan Thế Quyền
Sông Lô - Hôm qua  |  Hà Quốc Hoàn
Sông Lô - Hôm qua  |  Đỗ Huy Bắc
Lập Thạch - Hôm qua  |  Lục Thị Hiệp
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Bùi Thị Lan
Yên Lạc - Hôm qua  |  Trần Văn Long
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Trần Thị Hạnh
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Dương Văn Tuấn
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Lưu Thị Thu
Yên Lạc - Hôm qua  |  ta huu cuong
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Nguyễn Văn Đông
Danh sách việc làm
Thành phố Vĩnh Yên - 15/04/2014  |  Công ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô
Bình Xuyên - 15/04/2014  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Bình Xuyên - 15/04/2014  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
N/A - 15/04/2014  |  Công ty Tài chính tín dụng Prudential
Thành phố Vĩnh Yên - 15/04/2014  |  CÔNG TY ĐẦU TƯ THÔNG MINH TNV
Thành phố Vĩnh Yên - 14/04/2014  |  Công ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - 14/04/2014  |  Công ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - 14/04/2014  |  Công ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - 14/04/2014  |  Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sao
Thành phố Vĩnh Yên - 14/04/2014  |  Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sao
Thành phố Vĩnh Yên - 12/04/2014  |  Công ty TNHH Haesung Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 12/04/2014  |  Công ty TNHH Haesung Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 12/04/2014  |  CÔNG TY BẢO HIỂM XUÂN THÀNH VĨNH PHÚC
Bình Xuyên - 10/04/2014  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Thành phố Vĩnh Yên - 08/04/2014  |  Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sao
N/A - 08/04/2014  |  Công ty cổ phần nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội
Bình Xuyên - 08/04/2014  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Bình Xuyên - 08/04/2014  |  CÔNG TY TNHH WORLD VINA TẠI VĨNH PHÚC
Thành phố Vĩnh Yên - 08/04/2014  |  CÔNG TY THƯƠNG MẠI HƯƠNG SƠN
Bình Xuyên - 08/04/2014  |  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TM ANH ĐỨC
Text/HTML