Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Yên Lạc - 14/12/2018  |  BÙI TUẤN ANH
N/A - 14/12/2018  |  Nguyễn Bá Nam
Sông Lô - 14/12/2018  |  Bùi Cao Cường
N/A - 14/12/2018  |  Nguyễn Bá Nam
N/A - 13/12/2018  |  Bùi Thanh Huyền
Vĩnh Tường - 12/12/2018  |  Triệu Mạnh Tuấn
Bình Xuyên - 12/12/2018  |  Nguyễn văn Đại
Yên Lạc - 12/12/2018  |  Nguyễn Kim Quân
Vĩnh Tường - 12/12/2018  |  Triệu Mạnh Tuấn
Bình Xuyên - 12/12/2018  |  Lê Minh Long
Thành phố Vĩnh Yên - 11/12/2018  |  Nguyễn Hồ Ngọc Việt
Yên Lạc - 11/12/2018  |  Phạm Quang Hậu
N/A - 11/12/2018  |  Đỗ Thị Nga
Thị xã Phúc Yên - 11/12/2018  |  Lê Thị Thu Trang
Thị xã Phúc Yên - 11/12/2018  |  Trần Diệu Xuân
Thành phố Tuyên Quang - 11/12/2018  |  Nguyễn Minh Hồng
Thị xã Phúc Yên - 11/12/2018  |  Nguyễn Thị Mai
Tam Đảo - 11/12/2018  |  HOÀNG VĂN THƯƠNG
Tam Đảo - 11/12/2018  |  HOÀNG VĂN THƯƠNG
Yên Lạc - 11/12/2018  |  Ngô Thị Thùy Dương
Danh sách việc làm
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  Nhân lực THR Việt Nam
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  Nhân lực THR Việt Nam
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HOÀNG LONG
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  Thủy Vi Spa
Bình Xuyên - 14/12/2018  |  Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  Công ty TNHH Power Logics Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  Công ty TNHH Power Logics Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  Công ty TNHH Power Logics Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  Công ty TNHH Power Logics Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HOÀNG LONG
Vĩnh Tường - 14/12/2018  |  Công ty cổ phần BMC Vĩnh Phúc
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  Công ty TNHH Nhân lực THR Việt Nam
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  Nhân lực THR Việt Nam
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  Công ty TNHH Power Logics Vina
Bình Xuyên - 14/12/2018  |  Công ty TNHH ISU EXABOARD VIETNAM
Bình Xuyên - 14/12/2018  |  Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam
Bình Xuyên - 14/12/2018  |  Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam
N/A - 14/12/2018  |  Công ty TNHH Terrasem Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH ĐỒNG
Thành phố Vĩnh Yên - 14/12/2018  |  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH ĐỒNG