Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Trần Thị Chuyên
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Thanh Hằng
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Vũ Thị Thu Hường
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  nguyễn văn chung
Yên Lạc - Hôm qua  |  Nguyễn Trúc Linh
Yên Lạc - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Hồng
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  nguyễn văn chung
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  luong thi ngoc bich
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Thu Thảo
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Nguyễn Huy Cương
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  lê văn quỳnh
Sông Lô - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Nguyệt
Bình Xuyên - Hôm qua  |  bùi quang tới
N/A - Hôm qua  |  Nguyễn Văn Toàn
Tam Dương - Hôm qua  |  lê quang vũ
Yên Lạc - Hôm qua  |  Nguyễn Hồng Duyên
Thành phố Việt Trì - Hôm qua  |  Lê Thanh Vui
Tam Dương - Hôm qua  |  Lê Thị Phương
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  nguyen huy cuong
Hữu Lũng - Hôm qua  |  Vũ Duy Hiệp
Danh sách việc làm
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH G.S VIỆT NAM
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH PNK
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH PNK
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG DƯƠNG
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG DƯƠNG
Lập Thạch - Hôm qua  |  Công Ty TNHH MTV Giày Lập Thạch
Lập Thạch - Hôm qua  |  Công Ty TNHH MTV Giày Lập Thạch
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Lập Thạch - Hôm qua  |  Công Ty TNHH MTV Giày Lập Thạch
Thanh Xuân - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GROUP
Lập Thạch - Hôm qua  |  Trung tâm Hy Vọng Lập Thạch
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN VINATON VĨNH PHÁT VĨNH PHÚC
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN VINATON VĨNH PHÁT VĨNH PHÚC
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN VINATON VĨNH PHÁT VĨNH PHÚC
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI BẢO PHÁT
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH TM & XD Úy Thủy