Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Lập Thạch - Hôm qua  |  Vũ Thị Hạnh
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  nguyễn tuấn sơn
Bình Xuyên - Hôm qua  |  nguyễn văn dũng
Thanh Chương - Hôm qua  |  NGUYỄN THỊ HỒNG
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Tô Quang Kiên
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Tô Quang Kiên
Yên Lạc - Hôm qua  |  Đặng Ngọc Anh
Yên Lạc - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Ánh Ngọc
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Lê Thị Khang
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Lê Thị Khang
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Lê Thị Khang
N/A - Hôm qua  |  nguyen van nam
Tam Dương - Hôm qua  |  nguyễn văn Thắng
Đại Từ - 16/04/2015  |  Đỗ Văn Lương
Thành phố Vĩnh Yên - 16/04/2015  |  Nguyễn Văn Hưng
Vĩnh Tường - 16/04/2015  |  Hoàng Tuấn Anh
Yên Lạc - 16/04/2015  |  nguyễn văn đông
Vĩnh Tường - 16/04/2015  |  Nguyễn Thị Lệ Duyên
Hoàn Kiếm - 16/04/2015  |  HOÀNG SỸ HIỆP
Danh sách việc làm
Yên Lạc - Hôm nay  |  công ty TNHH đo đạc và xây dựng yên lạc
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ninh Bình
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY ORANNO GOLD VIỆT NAM
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH LINH KIỆN TỰ ĐỘNG MINDA VN
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH LINH KIỆN TỰ ĐỘNG MINDA VN
Tam Dương - Hôm qua  |  CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH BÁCH THỊNH
Tam Dương - Hôm qua  |  CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT ĐÓNG BÌNH BÁCH THỊNH
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH BH FLEX VINA
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI VĨNH PHÚC
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI VĨNH PHÚC
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI VĨNH PHÚC
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI VĨNH PHÚC
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI VĨNH PHÚC
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI VĨNH PHÚC
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH GEO TECH VIỆT NAM
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH GEO TECH VIỆT NAM
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH GEO TECH VIỆT NAM
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH GEO TECH VIỆT NAM
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Cong ty TNHH SX&TM Nam Hải