Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Lập Thạch - Hôm qua  |  Nguyễn Văn Đức
Lập Thạch - Hôm qua  |  Nguyễn Văn Đức
Bình Xuyên - Hôm qua  |  nguyễn ngọc linh
N/A - Hôm qua  |  Đỗ Thị Bích Nguyệt
Thuận Thành - Hôm qua  |  Nguyễn Hữu Truyền
Tam Đảo - Hôm qua  |  Nguyễn Phấn Hùng
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Nguyễn trí dũng
Tam Đảo - Hôm qua  |  Bùi Quang Vĩnh
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Bùi Thị Hường
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Ngọc
Tam Đảo - 25/05/2017  |  Chu Văn Tú
Thành phố Vĩnh Yên - 25/05/2017  |  Phùng Thị Huệ
Vĩnh Tường - 25/05/2017  |  NGUYỄN VĂN LONG
Vĩnh Tường - 25/05/2017  |  Nguyễn Trung Hậu
Bình Xuyên - 24/05/2017  |  Lê Minh Ngọc
Hạ Hoà - 24/05/2017  |  vu quang dong
Kinh Môn - 24/05/2017  |  Đoàn Văn Tuyền
Bình Xuyên - 24/05/2017  |  Nguyễn Văn Hưu
Danh sách việc làm
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH STAR ENGINEERS VIỆT NAM
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH STAR ENGINEERS VIỆT NAM
Mê Linh - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW
Mê Linh - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW
Mê Linh - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW
Mê Linh - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW
Mê Linh - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW
Mê Linh - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW
Mê Linh - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW
N/A - Hôm qua  |  Công ty TNHH Young Poong TFT
N/A - Hôm qua  |  Công ty TNHH Young Poong TFT
Mê Linh - Hôm qua  |  Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Công nghiệp Diamond
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Công nghiệp Diamond
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  SPIRAL
Tam Đảo - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOOENG VINA
Tam Đảo - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOOENG VINA
Tam Đảo - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOOENG VINA
Tam Đảo - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOOENG VINA
Tam Đảo - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOOENG VINA