Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Thành phố Vĩnh Yên - 27/05/2016  |  Lê Thị Toan
Yên Lạc - 27/05/2016  |  Phạm Thị Hiền
Yên Lạc - 27/05/2016  |  Nguyễn Thị Hồng
Yên Lạc - 27/05/2016  |  Nguyễn Thị Hồng
Thị xã Phúc Yên - 27/05/2016  |  Nguyễn Huy Cương
Vĩnh Tường - 27/05/2016  |  Nguyễn Lan Hương
Bình Xuyên - 27/05/2016  |  nguyễn việt hưng
Vĩnh Tường - 27/05/2016  |  Nguyễn Thị Bích Vân
Vĩnh Tường - 27/05/2016  |  phùng văn tuấn
Thị xã Phúc Yên - 27/05/2016  |  Ngô Thị Luyến
Thành phố Vĩnh Yên - 27/05/2016  |  Lê Thị Toan
Thành phố Vĩnh Yên - 27/05/2016  |  Phùng Thị Hà
Tam Dương - 27/05/2016  |  Phùng Thị Ngân
Sông Lô - 27/05/2016  |  Nguyễn Thị Nguyệt
Vĩnh Tường - 27/05/2016  |  Nguyễn hùng dũng
Vĩnh Tường - 27/05/2016  |  đỗ thị hằng nga
Thành phố Vĩnh Yên - 27/05/2016  |  Nguyễn Thị Tài Linh
Thành phố Vĩnh Yên - 27/05/2016  |  Nguyễn Thị Tài Linh
Sơn Dương - 27/05/2016  |  Phạm Duy Tùng
Bình Xuyên - 27/05/2016  |  Nguyễn Thị Loan
Danh sách việc làm
Thành phố Hải Dương - 27/05/2016  |  Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Bình Xuyên - 27/05/2016  |  Công ty TNHH LS Communication Vina
Thị xã Phúc Yên - 27/05/2016  |  Công ty TNHH TM Hà Lượng
Lập Thạch - 27/05/2016  |  Công Ty TNHH MTV Giày Lập Thạch
Bình Xuyên - 27/05/2016  |  Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử Sanha Việt Nam
Bình Xuyên - 27/05/2016  |  Công ty TNHH Công nghiệp Điện tử Sanha Việt Nam
Đông Anh - 27/05/2016  |  Công ty TNHH Minh Đức
Thị xã Phúc Yên - 27/05/2016  |  Ban quản lý dự án Flamingo Đại Lải
Thành phố Vĩnh Yên - 27/05/2016  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - 27/05/2016  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Bình Xuyên - 27/05/2016  |  Công ty TNHH DST Vina
Thị xã Phúc Yên - 27/05/2016  |  Công ty TNHH TM Hà Lượng
Bình Xuyên - 27/05/2016  |  Công ty cổ phần xây dựng Century Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 27/05/2016  |  Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Viet Nam
Thanh Xuân - 27/05/2016  |  CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GROUP
Thành phố Vĩnh Yên - 27/05/2016  |  Công ty Cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Hải Dương - 27/05/2016  |  Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Bình Xuyên - 25/05/2016  |  Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam
Bình Xuyên - 25/05/2016  |  Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam
Bình Xuyên - 25/05/2016  |  Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam