Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Vĩnh Tường - Hôm nay  |  Nguyễn Thị Vui
Vĩnh Tường - Hôm nay  |  Nguyễn Thị Vui
Tam Dương - Hôm nay  |  NGUYỄN THỊ THANH HOA
Yên Lạc - Hôm nay  |  Đào Thị Dung
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Hoàng Thị Thu Hằng
Yên Lạc - Hôm nay  |  Đào Thị Dung
N/A - Hôm nay  |  Ngô Thanh Hoa
Lập Thạch - Hôm qua  |  NGUYỄN ĐỨC CẢNH
Sông Lô - Hôm qua  |  khổng minh chiến
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Trần viết ngọc
Bình Xuyên - Hôm qua  |  NGUYEN THI TRANG
N/A - Hôm qua  |  Trần Thị Nhung
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  dohanh
Bình Xuyên - Hôm qua  |  nguyễn văn huỳnh
Sông Lô - Hôm qua  |  Nguyễn Văn Linh
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Lê Thị Hồng Nhung
Yên Lạc - Hôm qua  |  Phạm Văn Duy
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Trần Thị Hoa
Yên Lạc - Hôm qua  |  lừ tuyết nhung
Vĩnh Tường - 18/06/2018  |  Lê Thị Yến
Danh sách việc làm
Mê Linh - Hôm nay  |  CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW
Thị xã Phúc Yên - Hôm nay  |  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÌNH MINH
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  TẬP ĐOÀN HOA SAO
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  công ty cổ phần Accuracy
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM MEGATEK VINA
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM MEGATEK VINA
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Star Engineers Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Star Engineers Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Star Engineers Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Star Engineers Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Star Engineers Việt Nam
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH BÌNH THỊNH
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Công nghiệp Smart
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  công ty cổ phần Accuracy