Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Mê Linh - Hôm nay  |  nguyễn văn sự
Mê Linh - Hôm nay  |  nguyễn văn sự
Thị xã Phúc Yên - Hôm nay  |  Nguyễn Đình Hưng
Bảo Thắng - Hôm nay  |  Nguyễn Tài Nhất
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Đỗ Quang Luân
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Nguyễn Quý Anh
Thành phố Vĩnh Yên - 18/11/2017  |  Nguyễn Thế Khuân
Vĩnh Tường - 18/11/2017  |  NGUYỄN THỊ LAN
Bình Xuyên - 17/11/2017  |  Bùi Thị Hằng
Phù Ninh - 17/11/2017  |  Hoàng Văn Mạnh
Bình Xuyên - 17/11/2017  |  Nguyễn Văn Hùng
Tam Dương - 16/11/2017  |  NGUYỄN VĂN QUYẾT
Lập Thạch - 15/11/2017  |  phạm văn long
Lập Thạch - 15/11/2017  |  Lê Đức Nguyên
Thành phố Vĩnh Yên - 15/11/2017  |  Lê Văn Hiền
Vĩnh Tường - 15/11/2017  |  Nguyễn Thị Yến
Tam Dương - 15/11/2017  |  Do thanh hung
Bình Xuyên - 14/11/2017  |  Trần Thị Nhung
Thành phố Vĩnh Yên - 14/11/2017  |  NGUYỄN HƯƠNG HUYỀN
Yên Lạc - 14/11/2017  |  Phạm Thị Hồng
Danh sách việc làm
Yên Lạc - Hôm nay  |  nha may sxgc thủy tinh pha lê osum
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty TNHH DST Vina
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty TNHH DST Vina
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty TNHH DST Vina
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty TNHH DST Vina
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty TNHH DST Vina
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty TNHH LS Communication Vina
N/A - Hôm nay  |  Công ty TNHH MTV Ô tô Trưởng Hải Vĩnh Phúc
Thị xã Phúc Yên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty TNHH Taesan Megatek
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Viet Nam
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Viet Nam
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  Công ty TNHH Sinhdoh Vina
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  Công ty TNHH Sinhdoh Vina
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam