Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Bình Xuyên - Hôm nay  |  Nguyễn Thị Hà
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  Nguyễn Văn Minh
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Đường Mạnh Dũng
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Nguyễn Quý Anh
Sơn Dương - Hôm qua  |  Đỗ văn sơn
Yên Lạc - Hôm qua  |  NGUYỄN VĂN THỊNH
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  khắc sơn
Yên Lạc - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Thúy
Thành phố Việt Trì - Hôm qua  |  Phan Xuân Hòa
Thanh Liêm - Hôm qua  |  Nguyễn Như Vân
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Ngô Việt Bắc
Lập Thạch - Hôm qua  |  Nghiêm Thị Thùy
Thị xã Phúc Yên - 22/08/2016  |  Lê Minh Phương
Vĩnh Tường - 22/08/2016  |  NGUYỄN THỊ YẾN
Lập Thạch - 22/08/2016  |  nguyen van tuan
N/A - 22/08/2016  |  LƯU QUYẾT
Bình Xuyên - 19/08/2016  |  Ngô Văn Luận
N/A - 19/08/2016  |  Dương Văn Châu
Yên Lạc - 19/08/2016  |  NGUYỄN THỊ VÂN
Danh sách việc làm
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm nay  |  công ty tnhh an ninh số
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Fiona Vĩnh yên
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG QUANG VĨNH PHÚC
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH DKT VINA
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY VIỆT NAM
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH DKT VINA
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH DKT VINA
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY VIỆT NAM
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY CỔ PHẦN GALAXY VIỆT NAM
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH VINA UNION
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH VINA UNION
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH VINA UNION
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Công ty CP Cơ điện Hải Thắng
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Công ty CP Cơ điện Hải Thắng
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Công ty CP Cơ điện Hải Thắng
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Công ty CP Cơ điện Hải Thắng
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Công ty CP Cơ điện Hải Thắng
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Công ty CP Cơ điện Hải Thắng
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Công nghiệp GHS