Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Ba Vì - 20/04/2018  |  Chu công Bốn
Yên Lạc - 20/04/2018  |  Nguyễn hưu quy
Chợ Đồn - 20/04/2018  |  Bàn Văn Khánh
Bình Xuyên - 20/04/2018  |  Hà Thị Hằng
Vĩnh Tường - 19/04/2018  |  Nguyễn Văn Đại
Thành phố Vĩnh Yên - 19/04/2018  |  Duong Phuong Anh
Bình Xuyên - 19/04/2018  |  Hà Phương Thảo
Yên Lạc - 19/04/2018  |  Trần Văn Đức
Vĩnh Tường - 19/04/2018  |  Nguyễn Thị Nhung
Tam Dương - 19/04/2018  |  Nguyễn Văn Nam
Thành phố Vĩnh Yên - 19/04/2018  |  Bùi Thị Hương Huế
Thị xã Phúc Yên - 19/04/2018  |  Đoàn Thị Giang
N/A - 19/04/2018  |  La Thi Thao
Lâm Thao - 19/04/2018  |  Đặng Tiến Dũng
Thành phố Vĩnh Yên - 19/04/2018  |  Phó Thị Thúy Ngân
Thành phố Vĩnh Yên - 18/04/2018  |  NGUYỄN VĂN HÙNG
Vĩnh Tường - 18/04/2018  |  Bùi Văn Tân
Lập Thạch - 18/04/2018  |  Trần văn trường
Lập Thạch - 18/04/2018  |  Trần Minh Quang
Yên Lạc - 18/04/2018  |  Nguyễn Xuân Hoà
Danh sách việc làm
Thị xã Phúc Yên - 20/04/2018  |  Công ty TNHH Xây Dựng và TM Vận Tải Phương Linh
Thị xã Phúc Yên - 20/04/2018  |  Công ty TNHH Xây Dựng và TM Vận Tải Phương Linh
Thành phố Vĩnh Yên - 20/04/2018  |  Văn phòng công ty Việt Nhật
Thành phố Vĩnh Yên - 20/04/2018  |  Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Viet Nam
Thành phố Vĩnh Yên - 19/04/2018  |  Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt nam 1
Thành phố Vĩnh Yên - 19/04/2018  |  Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt nam 1
Thành phố Vĩnh Yên - 19/04/2018  |  Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt nam 1
N/A - 19/04/2018  |  Học viện Anh ngữ KATA
Thành phố Vĩnh Yên - 19/04/2018  |  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ECOLINK
Thành phố Vĩnh Yên - 19/04/2018  |  TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ECOLINK
Bình Xuyên - 19/04/2018  |  CÔNG TY THHH SEKONIX VINA
Thị xã Phúc Yên - 19/04/2018  |  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT
Bình Xuyên - 19/04/2018  |  CÔNG TY TNHH STAR ENGINEERS VIỆT NAM (STAR ENGINEERS VIET NAM LTD.,)
Bình Xuyên - 19/04/2018  |  CÔNG TY SMI VINA
Bình Xuyên - 19/04/2018  |  CÔNG TY SMI VINA
Bình Xuyên - 19/04/2018  |  CÔNG TY SMI VINA
Bình Xuyên - 19/04/2018  |  CÔNG TY TNHH GEO TECH VIỆT NAM
Bình Xuyên - 19/04/2018  |  CÔNG TY TNHH GEO TECH VIỆT NAM
Bình Xuyên - 19/04/2018  |  CÔNG TY TNHH GEO TECH VIỆT NAM
Vĩnh Tường - 19/04/2018  |  CÔNG TY CỔ PHẦN FLC TRAVEL