Quay lại
Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020
Ngày cập nhật: 13/01/2020
Thực hiện Điều 115 Bộ luật Lao động của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2012, quy định nghỉ làm việc hưởng nguyên lương trong các ngày nghỉ lễ, tết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 4544/TB-LĐTBXH ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ ngày Tết Âm lịch năm 2020 đối với công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức (sau đây gọi là công chức, viên chức) như sau:

1. Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23 tháng 01 năm 2020 đến hết thứ Tư, ngày 29 tháng 01 năm 2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Do ngày 25 tháng 01 năm 2020 và ngày 26 tháng 01 năm 2020 (tức ngày Mùng 1 và Mùng 2 tết Âm lịch) trùng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày 28 tháng 01 năm 2020 và ngày 29 tháng 01 năm 2020 (tức ngày Mùng 4 và Mùng 5 Tết Âm lịch).

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Thừa lệnh Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 04/TB-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh 
Tin khác
Thông báo tuyển ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức khóa mùa xuân 2020
Thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại CHLB Đức
Phiên giao dịch việc làm thứ 340
Phiên giao dịch việc làm thứ 339
Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc
Tổ chức hội nghị tập huấn về bộ công cụ hướng nghiệp
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LẦN THỨ 335
Phiên giao dịch việc làm thứ 334
Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động năm 2019
Tổ chức lớp bồi dưỡng, kiến thức kỹ năng cơ bản về Dịch vụ việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp.