Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10/11/2016
Ngày cập nhật: 10/12/2016
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 199
Tin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 25/4/2017
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 18/4/2017
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10/4/2017
Thông báo tổ chức phiên giao dich việc làm ngày 25/4/2017, được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Thông báo hoãn phiên sàn giao dịch việc làm ngày mùng 02/5/2017
Thông báo việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ XKLĐ
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/4/2017
Thư mời tham gia phiên giao dịch việc làm online ngày 11/4/2017
THƯ MỜI THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THÁNG 4/2017
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 25/03/2017