Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 18/11/2016
Ngày cập nhật: 12/12/2016
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 200

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Solum Vina

Vĩnh Phúc

146

44

2

100

 

2

Công ty TNHH XD DV Vĩnh Thịnh

Vĩnh Phúc

3

2

1

 

 

3

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

9

2

2

5

 

4

Công ty TNHH DKT Vina

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

5

Công ty TNHH Young Poong Vina

Vĩnh Phúc

154

54

 

100

 

6

Cty CPTM Quất Lưu

Vĩnh Phúc

6

 

 

6

 

7

Công ty Tuyển Dụng Taxi 123

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

8

Công ty TNHH Gỗ Rongjiia Việt Nam

Vĩnh Phúc

8

 

 

8

 

9

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

10

Công ty TNHH Đại Thanh

Vĩnh Phúc

6

 

3

3

 

11

Công ty TNHH SY Global Việt Nam

Vĩnh Phúc

8

 

 

8

 

12

Công ty giấy Xuân Sơn

Vĩnh Phúc

5

1

 

4

 

13

Công ty CPTM Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

13

 

 

13

 

14

Công ty CP Việt Pháp

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

15

Công ty Cổ phần kiến trúc XD Yên Lạc

Vĩnh Phúc

2

 

 

2

 

16

Công ty TNHH TNHH Jahwa Vina

Vĩnh Phúc

442

42

 

400

 

17

Công ty TNHH Vina Unnion

Vĩnh Phúc

120

 

 

120

 

18

Cơ Sở gia công cơ khí An Phát

Vĩnh Phúc

7

 

7

 

 

19

Công ty TNHH Tư Nhân Bình Vịnh

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

20

Công ty TNHH Geotech Việt Nam

Vĩnh Phúc

55

15

 

40

 

21

Thủy vi spa

Vĩnh Phúc

5

2

 

3

 

22

Trung Tâm Vật Liệu Xây Dựng Tuấn Hoa

Vĩnh Phúc

3

 

2

1

 

23

Tập Đoàn Samjin Việt Nam

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

24

Chi Nhánh Mobifone tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

 

Tổng Số:

1020

172

20

828

 

Vĩnh  Phúc, ngày 17 tháng 11 năm 2016

                                                                                                               PHÓ  GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã  ký)

                                                                                                                               Hà Văn Cường


Tin khác
Thông báo giờ làm việc mùa Hè năm 2018
Thông báo việc thay đổi thời gian tổ chức Sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/03/2018
THƯ MỜI THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THÁNG 3 NĂM 2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/02/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 25/01/2018
Thông báo hoãn phiên giao dịch việc làm ngày mùng 10; 18; 25/02/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 18/01/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10/01/2018
Thông báo hoãn phiên giao dịch việc làm ngày mùng 02/01/2018