Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 25/11/2016
Ngày cập nhật: 12/12/2016
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 201

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH NTS Vina

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

2

Công ty TNHH CDL Việt Nam

Vĩnh Phúc

23

3

 

20

 

3

Công ty TNHH Ying Tong Việt Nam

Vĩnh Phúc

203

3

 

200

 

4

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

106

2

4

100

 

5

Công ty TNHH DKT Vina

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

6

Công ty TNHH Young Poong Vina

Vĩnh Phúc

104

54

 

50

 

7

Công ty Tuyển Dụng Taxi 123

Vĩnh Phúc

5

 

5

 

 

8

Công ty TNHH Gỗ Rongjiia Việt Nam

Vĩnh Phúc

8

 

 

8

 

9

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

10

Công ty TNHH Solum Vina

Vĩnh Phúc

126

44

2

80

 

11

Công ty CPTM Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

13

 

 

13

 

12

Tập Đoàn Samjin Việt Nam

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

13

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

5

 

2

3

 

14

Công ty TNHH TNHH Jahwa Vina

Vĩnh Phúc

442

42

 

400

 

15

Công ty TNHH Vina Unnion

Vĩnh Phúc

236

6

 

230

 

16

Cơ Sở gia công cơ khí An Phát

Vĩnh Phúc

7

 

7

 

 

17

Công ty TNHH XD DV Vĩnh Thịnh

Vĩnh Phúc

3

2

1

 

 

18

Công ty TNHH Geotech Việt Nam

Vĩnh Phúc

35

15

 

20

 

19

Chi Nhánh Mobifone tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

20

Công ty CP TTC

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

21

Công ty CP Accuracy Việt Nam

Vĩnh Phúc

26

1

25

 

 

22

Công ty Chuẩn Quốc Tế

Vĩnh Phúc

15

 

15

 

 

23

Công ty CP Thép Việt Đức

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

 

Tổng Số:

1503

178

61

1264

 

Vĩnh  Phúc, ngày 24 tháng 11 năm 2016

                                                                                                               PHÓ  GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                  (đã  ký)

                                                                                                                               Hà Văn CườngTin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 17/5/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10/5/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 03/5/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 26/4/2018
Thông báo về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, ngày lễ Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018.
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 19/4/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 12/4/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 05 /4/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10/3/2018
Thông báo giờ làm việc mùa Hè năm 2018