Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/12/2016
Ngày cập nhật: 12/12/2016
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 202

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Flex Technology Vina

Vĩnh Phúc

102

2

 

100

 

2

Công ty TNHH MTV TM Habeco

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

3

Công ty TNHH Ying Tong Việt Nam

Vĩnh Phúc

200

 

 

200

 

4

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

5

Công ty TNHH Đại Thanh

Vĩnh Phúc

2

1

1

 

 

6

Công ty TNHH Young Poong Vina

Vĩnh Phúc

104

54

 

50

 

7

Công ty Tuyển Dụng Taxi 123

Vĩnh Phúc

5

 

5

 

 

8

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

9

Công ty CPTM Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

11

 

 

11

 

10

Tập Đoàn Samjin LND Việt Nam

Vĩnh Phúc

11

11

 

 

 

11

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

5

 

2

3

 

12

Công ty TNHH TNHH Jahwa Vina

Vĩnh Phúc

400

 

 

400

 

13

Công ty TNHH Vina Unnion

Vĩnh Phúc

230

 

 

230

 

14

Công ty TNHH Geotech Việt Nam

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

15

Chi Nhánh Mobifone tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

16

Công ty CP TTC

Vĩnh Phúc

80

 

 

80

 

17

Công ty CP Accuracy Việt Nam

Vĩnh Phúc

25

 

25

 

 

18

Công ty Chuẩn Quốc Tế

Vĩnh Phúc

10

 

10

 

 

19

Công ty TNHH NTS Vina

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

20

Công ty CP Thép Việt Đức

Vĩnh Phúc

25

 

 

25

 

21

Công ty TNHH Haesung Vina

Vĩnh Phúc

500

 

 

500

 

22

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

6

 

5

1

 

 

Tổng Số:

1878

70

48

1760

 

Vĩnh  Phúc, ngày 01 tháng 12 năm 2016

                                                                                                               PHÓ  GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                               Hà Văn Cường


Tin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 17/5/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10/5/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 03/5/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 26/4/2018
Thông báo về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, ngày lễ Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5 và ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018.
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 19/4/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 12/4/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 05 /4/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10/3/2018
Thông báo giờ làm việc mùa Hè năm 2018