Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10/12/2016
Ngày cập nhật: 12/12/2016
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 203

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

6

 

5

1

 

2

Công ty TNHH Dongyang Electronic VN

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

3

Công ty TNHH ELK Dumo

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

4

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

80

 

 

80

 

5

Công ty TNHH Đại Thanh

Vĩnh Phúc

2

1

1

 

 

6

Công ty Yuwan Electronics Vina

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

7

Công ty Tuyển Dụng Taxi 123

Vĩnh Phúc

4

 

4

 

 

8

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

9

Công ty CPTM Sông hồng thủ đô

Vĩnh Phúc

12

 

 

12

 

10

Tập Đoàn Samjin LND Việt Nam

Vĩnh Phúc

11

11

 

 

 

11

Công ty CP Eurowindow

Hà Nội

157

7

 

150

 

12

Công ty TNHH TNHH Jahwa Vina

Vĩnh Phúc

200

 

 

200

 

13

Công ty TNHH Vina Unnion

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

14

Công ty TNHH KIC Vina

Vĩnh Phúc

178

28

 

150

 

15

Công ty CP TTC

Vĩnh Phúc

80

 

 

80

 

16

Công ty Chuẩn Quốc Tế

Vĩnh Phúc

10

 

10

 

 

17

Công ty CP Bưu chính Viettel(Viettel Post)

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

18

Cửa hàng tiếp thị Bitis

Vĩnh Phúc

6

 

 

6

 

19

CN Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Vĩnh Phúc

41

15

20

6

 

 

Tổng Số:

810

70

40

700

 

Vĩnh  Phúc, ngày 01 tháng 12 năm 2016

                                                                                                               PHÓ  GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã  ký)

                                                                                                                               Hà Văn Cường


Tin khác
Thông báo giờ làm việc mùa Hè năm 2018
Thông báo việc thay đổi thời gian tổ chức Sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/03/2018
THƯ MỜI THAM GIA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM THÁNG 3 NĂM 2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/02/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 25/01/2018
Thông báo hoãn phiên giao dịch việc làm ngày mùng 10; 18; 25/02/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 18/01/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10/01/2018
Thông báo hoãn phiên giao dịch việc làm ngày mùng 02/01/2018