Quay lại
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 193, Ngày 02/10/2016
Ngày cập nhật: 13/12/2016
Kết quả phiên giao dịch việc làm ngày 02/10/2016 đạt được như sau:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn giao dịch việc làm: 19 doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp thực tế đến tuyển dụng tại Sàn giao dịch: 16 doanh nghiệp.

- Nhu cầu cần tuyển tại Sàn giao dịch việc làm: 1.301 chỉ tiêu

- Lao động đăng ký tìmviệc làm tại Sàn: 69 người

- Lao động đăng ký tham gia dự tuyển vào các doanh nghiệp: 53 người

- Lao động được tuyển tại Sàn: 37 người

Phiên giao dịch việc làm tiếp theo được tổ chức vào ngày 10/10/2016 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc.

BAN TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM