Quay lại
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 196, Ngày 25/10/2016
Ngày cập nhật: 13/12/2016
Kết quả phiên giao dịch việc làm ngày 25/10/2016 đạt được như sau:

Kết quả phiên giao dịch việc làm ngày 25/10/2016 đạt được như sau:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn giao dịch việc làm: 24 doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp thực tế đến tuyển dụng tại Sàn giao dịch: 17 doanh nghiệp.

- Nhu cầu cần tuyển tại Sàn giao dịch việc làm: 1.199 chỉ tiêu

- Lao động đăng ký tìmviệc làm tại Sàn: 98 người

- Lao động đăng ký thamgia dự tuyển vào các doanh nghiệp: 59 người

- Lao động được tuyển tại Sàn: 47 người

Phiên giao dịch việc làm tiếp theo được tổ chức vào ngày 02/11/2016 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc.

BAN TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM