Quay lại
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 198, ngày 10/11/2016
Ngày cập nhật: 13/12/2016
Kết quả phiên giao dịch việc làm ngày 10/11/2016 đạt được như sau:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn giao dịch việc làm: 20 doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp thực tế đến tuyển dụng tại Sàn giao dịch: 18 doanh nghiệp.

- Nhu cầu cần tuyển tại Sàn giao dịch việc làm: 1.159 chỉ tiêu

- Lao động đăng ký tìm việc làm tại Sàn: 81 người

- Lao động đăng ký tham gia dự tuyển vào các doanh nghiệp: 68 người

- Lao động được tuyển tại Sàn: 52 người

Phiên giao dịch việc làm tiếp theo được tổ chức vào ngày 18/11/2016 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc.

BAN TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM