Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10/5/2018
Ngày cập nhật: 21/05/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 261

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Tanaka

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

10

 

 

2

Công ty Phát triển Tây Hồ

Vĩnh Phúc

200

50

20

30

 

100

 

3

Công ty CP Đáp cầu Gia Khánh

Vĩnh Phúc

300

 

 

 

 

300

 

4

Công ty CP khu nghỉ dưỡng & Sân golf Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

50

 

 

 

 

50

 

5

Công ty TNHH CN Chính xác Việt Nam

Vĩnh Phúc

5

 

 

 

5

 

 

6

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

 

 

7

Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam

Vĩnh Phúc

165

 

 

 

15

150

 

8

Hợp tác xã vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ

Vĩnh Phúc

25

5

 

 

10

10

 

9

Tập đoàn Sông hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc

25

5

 

 

20

 

 

10

Công ty TNHH Công Nghệ Thành Thắng

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

8

2

 

11

Công ty Cổ phần Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

70

 

 

 

20

50

 

12

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

 

 

13

Công ty TNHH Piaggo Việt Nam

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

 

 

14

Công ty Cổ phần Gia Bình

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

 

 

15

Hợp tác xã vận tải Ô Tô Tân Phú

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

 

 

16

Công ty Cổ phần Xây Dựng Minh Ngọc

Vĩnh Phúc

10

10

 

 

 

 

 

17

Công ty TNHH Sản xuất TM & đầu tư An Hưng

Vĩnh Phúc

45

5

 

 

10

30

 

18

Công ty TNHH Elk - Dumo

Vĩnh Phúc

150

 

 

 

 

150

 

 

Tổng Số

1089

89

20

40

98

842

 

Vĩnh  Phúc, ngày 09 tháng 5 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn Cường


Tin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/8/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 26/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 20/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 12/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 31/5/2018