Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 17/5/2018
Ngày cập nhật: 21/05/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 262

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Dịch vụ FDc20

Vĩnh Phúc

60

 

 

 

 

60

 

2

Công ty TNHH Young Poong Electronics Vina

Vĩnh Phúc

30

 

 

 

 

30

 

3

Công ty TNHH MTV Coopmart Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

10

 

 

2

 

8

 

4

Công ty Kairio Việt Nam

Vĩnh Phúc

6

1

 

 

 

5

 

5

Công ty Japfa Comfeed Việt Nam

Vĩnh Phúc

20

3

 

 

2

15

 

6

Công  ty TNHH Công nghiệp chính xác VN1

Vĩnh Phúc

50

 

 

 

 

50

 

7

Công ty CP May KLW Việt Nam

Vĩnh Phúc

103

 

 

3

 

100

 

8

Hợp tác xã xây dựng tuổi trẻ

Vĩnh Phúc

20

5

 

 

 

15

 

9

Công ty Cao su Innoe

Vĩnh Phúc

50

 

 

 

 

50

 

10

Công ty TNHH Tannaka

Vĩnh Phúc

11

 

 

 

 

11

 

11

Công ty CP phát triển hạ tầng Tây Hồ

Vĩnh Phúc

150

 

 

 

 

150

 

12

Tập đoàn Sông hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc

12

2

 

 

 

10

 

13

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

 

 

14

Công ty CP khu nghỉ dưỡng Sân golf Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

15

 

 

 

 

15

 

15

Công ty TNHH Elk Dumo

Vĩnh Phúc

150

 

 

 

 

150

 

16

Dự án  Time Garden Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc

31

11

20

 

 

 

 

17

Công ty Smi Vina

Vĩnh Phúc

30

 

 

 

 

30

 

18

Hãng Taxi 123 chi nhánh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

5

 

 

 

5

 

 

19

Công ty TNHH Sản xuất &TM Việt Anh

Vĩnh Phúc

25

 

 

 

 

25

 

20

Công ty Cổ phần Phú Quang

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

 

 

 

Tổng số

796

22

23

20

7

724

 

Vĩnh  Phúc, ngày 16 tháng 5 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn Cường


Tin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/8/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 26/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 20/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 12/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 31/5/2018