Quay lại
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 262, ngày 10/5/2018
Ngày cập nhật: 08/06/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm ngày 10/5/2018 đạt được như sau:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn giao dịch việc làm: 18 doanh nghiệp.

- Doanh nghiêp thực tế đến tuyển dụng tại Sàn giao dịch: 15 doanh nghiệp.

- Nhu cầu cần tuyển tại Sàn giao dịch việc làm: 1.089 chỉ tiêu

- Lao động đăng ký tìm việc làm tại Sàn: 75 người

- Lao động đăng ký tham gia dự tuyển vào các doanh nghiệp: 58 người

- Lao động được tuyển tại Sàn: 42 người

Phiên giao dịch việc làm tiếp theo được tổ chức vào ngày 17/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc.

BAN TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM


Tin khác
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 272, Thứ 5 ngày 02/8/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 271, Thứ 5 ngày 26/7/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 270, Thứ 5 ngày 19/7/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 269, Thứ 5 ngày 12/7/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lưu động lần thứ 2 tại trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, ngày 04/7/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 268, Thứ 5 ngày 28/06/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 267, Thứ 5 ngày 21/06/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 266, Thứ 5 ngày 14/06/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 265, Thứ 5 ngày 07/06/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 264, Thứ 5 ngày 31/5/2018