Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 24/5/2018
Ngày cập nhật: 21/06/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 263

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Cao su Inoue

Hà Nội

30

 

 

 

 

30

 

2

Công ty Cơ khí Tiến Đạt

Vĩnh Phúc

30

 

 

 

30

 

 

3

Hợp tác xã vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ

Vĩnh Phúc

19

 

 

15

 

4

 

4

Công ty Cổ phần TTC

Vĩnh Phúc

180

 

 

 

100

80

 

5

Công Ty TNHH CN Chính xác Việt Nam 1

Vĩnh Phúc

54

4

 

 

 

50

 

6

Flamingo Đại Lải Resort

Vĩnh Phúc

28

8

 

 

 

20

 

7

Công ty Cổ phần Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

20

 

 

 

20

 

 

8

Nhà máy sản xuất kết cấu Thép Tiến Phát

Vĩnh Phúc

30

 

 

 

30

 

 

9

Công ty cổ phần Accurary

Vĩnh Phúc

13

 

 

 

13

 

 

10

Công ty LG Display Việt Nam

Hải Phòng

400

 

100

300

 

 

 

11

Công ty Cổ phần Fecon

Hà Nội

103

3

100

 

 

 

 

12

Công ty Fecon UCC

Hà Nội

50

20

30

 

 

 

 

13

Công ty Cơ khí điện thủy lợi

Hà Nội

70

 

 

40

30

 

 

14

Công ty TNHH khu công nghiệp Thăng Long VP

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

 

 

 

Tổng Số

1042

35

230

370

223

184

 

Vĩnh  Phúc, ngày 23 tháng 5 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn Cường


Tin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/8/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 26/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 20/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 12/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 31/5/2018