Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/6/2018
Ngày cập nhật: 21/06/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 265

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

32

2

 

 

20

10

 

2

Công ty CP Taxi Group

Hà Nội

30

 

 

 

 

30

 

3

Công ty Phát triển Tây Hồ

Vĩnh Phúc

95

20

10

15

 

50

 

4

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

 

 

5

Công ty Cổ phần May KLW Việt Nam

Vĩnh Phúc

115

 

 

 

15

100

 

6

Hợp tác xã vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ

Vĩnh Phúc

25

5

 

 

10

10

 

7

Tập đoàn Sông hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc

25

5

 

 

20

 

 

8

Công ty TNHH Công Nghệ Thành Thắng

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

8

2

 

9

Công ty Cổ phần Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

52

 

 

 

12

40

 

10

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

 

 

11

Công ty TNHH Damo Vina

Vĩnh Phúc

40

 

 

 

 

40

 

12

Công ty TNHH Thành Dũng

Vĩnh Phúc

10

 

5

 

5

 

 

13

Công ty TNHH Tanaka

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

10

 

 

14

Công ty TNHH Sản Xuất và cáp điện Hải Long

Vĩnh Phúc

5

 

 

 

 

5

 

15

Công ty CP Quảng Cáo truyền thông NIL

Vĩnh Phúc

6

 

 

3

3

 

 

16

Công ty TNHH Geotech Việt Nam

Vĩnh Phúc

42

 

 

2

 

40

 

17

Công ty TNHH Young Poong Vina

Vĩnh Phúc

10

 

10

 

 

 

 

18

Công ty CP Bao Bì Bình Xuyên

Vĩnh Phúc

37

 

 

2

10

25

 

19

Công ty Thương mại Thuốc Lá

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

 

 

 

Tổng Số

560

38

25

32

113

352

 

Vĩnh  Phúc, ngày 04 tháng 6 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn CườngTin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/8/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 26/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 20/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 12/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 31/5/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 24/5/2018