Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/6/2018
Ngày cập nhật: 21/06/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 266

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty tnhh sản xuất & TM Việt Anh

Vĩnh Phúc

50

 

 

 

 

50

 

2

Tập Đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

15

 

 

 

 

15

 

3

Westlake Resort & Spa Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

74

 

9

15

20

30

 

4

Văn phòng công chứng Bình Minh

Vĩnh Phúc

4

 

 

4

 

 

 

5

Công ty tnhh Vina Kum Yang

Vĩnh Phúc

150

 

 

 

 

150

 

6

Công ty TNHH Solum vina

Vĩnh Phúc

330

 

10

20

 

300

 

7

Công ty TNHH Thắng Cường

Vĩnh Phúc

161

1

10

100

 

50

 

8

Công ty TNHH Dệt Hiểu Huy

Vĩnh Phúc

30

 

 

 

 

30

 

9

Ngân Hàng Liên Việt

Vĩnh Phúc

2

 

2

 

 

 

 

10

Công ty TNHH CN Chính Xác Việt Nam 1

Vĩnh Phúc

47

1

6

30

10

 

 

11

Công ty TNHH Bông và Chần Bông Ghome

Vĩnh Phúc

30

 

 

 

 

30

 

12

Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng

Vĩnh Phúc

26

 

1

 

 

25

 

13

Công ty TNHH CN Thành Thắng

Vĩnh Phúc

10

 

2

 

 

8

 

14

Công ty CP Khu Nghỉ Dưỡng sân gold Đầm Vạc

Vĩnh Phúc

135

 

 

20

15

100

 

15

Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam

Vĩnh Phúc

13

 

 

 

 

13

 

 

 

1077

2

40

189

45

801

 

Vĩnh  Phúc, ngày 11 tháng 6 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn CườngTin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/8/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 26/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 20/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 12/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 31/5/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 24/5/2018