Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/6/2018
Ngày cập nhật: 21/06/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 267

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Văn phòng công chứng Bình Minh

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

 

 

2

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

 

 

3

Công ty Cổ phần TTC

Vĩnh Phúc

250

 

 

 

100

150

 

4

Công ty May mặc Việt Thiên

Vĩnh Phúc

300

 

 

 

200

100

 

5

Công ty Galaxy

Vĩnh Phúc

41

 

 

 

40

1

 

6

Công ty Cổ phần Accurary

Vĩnh Phúc

13

 

 

 

13

 

 

7

Hãng taxi 123

Vĩnh Phúc

150

 

 

 

150

 

 

8

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

 

10

 

9

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải VN

Vĩnh Phúc

5

 

5

 

 

 

 

10

Công ty TNHH Giáo dục Thành Dũng

Vĩnh Phúc

5

 

 

 

 

5

 

11

Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda

Vĩnh Phúc

6

6

 

 

 

 

 

12

Westake Resort & Spa Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

8

8

 

 

 

 

 

13

Công ty cổ phần Eurowindow

Hà Nội

100

 

 

 

 

100

 

14

Công ty TNHH GS Việt Nam

Vĩnh Phúc

100

 

 

 

 

100

 

15

Công ty TNHH Sản xuất &TM Việt Anh

Vĩnh Phúc

25

 

 

 

 

25

 

 

 

1024

15

5

10

503

491

 

Vĩnh  Phúc, ngày 20 tháng 6 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn CườngTin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/8/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 26/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 20/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 12/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/7/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/6/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 31/5/2018
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 24/5/2018