Quay lại
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 265, Thứ 5 ngày 07/06/2018
Ngày cập nhật: 29/06/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm ngày 07/06/2018 đạt được như sau:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn giao dịch việc làm: 19 doanh nghiệp.

- Doanh nghiêp thực tế đến tuyển dụng tại Sàn giao dịch: 15 doanh nghiệp.

- Nhu cầu cần tuyển tại Sàn giao dịch việclàm: 560 chỉ tiêu

- Lao động đăng ký tìm việc làm tại Sàn: 68 người

- Lao động đăng ký tham gia dự tuyển vào các doanh nghiệp: 53 người

- Lao động được tuyển tại Sàn: 38 người

Phiên giao dịch việc làm tiếp theo được tổ chức vào ngày 14/06/2018 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc.

                                BAN TỔ CHỨC SÀNGIAO DỊCH VIỆC LÀM


Tin khác
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 272, Thứ 5 ngày 02/8/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 271, Thứ 5 ngày 26/7/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 270, Thứ 5 ngày 19/7/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 269, Thứ 5 ngày 12/7/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lưu động lần thứ 2 tại trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, ngày 04/7/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 268, Thứ 5 ngày 28/06/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 267, Thứ 5 ngày 21/06/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 266, Thứ 5 ngày 14/06/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 264, Thứ 5 ngày 31/5/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lưu động lần thứ 1 tại trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, ngày 24/5/2018