Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 23/8/2018
Ngày cập nhật: 29/08/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 275

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH SeYoung Electronic Vina

Vĩnh Phúc

1

 

1

 

 

 

 

2

Công ty TNHH Tanaka

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

 

10

 

3

Công ty CP Phú Quang

Vĩnh Phúc

1

 

 

1

 

 

 

4

Công ty CP đầu tư Thành Long

Vĩnh Phúc

8

 

2

 

1

5

 

5

Công ty CP đầu tư Lạc Hồng

Vĩnh Phúc

7

 

 

2

 

5

 

6

Công ty TNHH CN Chính xác Việt Nam 1

Vĩnh Phúc

29

 

3

6

 

20

 

7

Công ty TNHH BH Flex Vina

Vĩnh Phúc

15

4

11

 

 

 

 

8

Công ty TNHH Young Poong ViNa

Vĩnh Phúc

78

4

8

10

6

50

 

9

Công ty TNHH SJ Vina

Vĩnh Phúc

30

 

 

 

 

30

 

10

Công ty TNHH Jahwa Vina

Vĩnh Phúc

206

 

5

1

 

200

 

11

Tập Đoàn Sông Hồng Thủ Đô

Vĩnh Phúc

11

2

 

 

9

 

 

12

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thành Đồng

Vĩnh Phúc

7

7

 

 

 

 

 

13

Công ty TNHH MTV BF Tech &Hyundai Flex Vina

Vĩnh Phúc

150

 

 

 

 

150

 

14

Công ty TNHH Thương mại & XNK Vinastar

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

 

 

15

Công ty TNHH TM &XD Hòa Đan

Vĩnh Phúc

8

3

 

 

 

5

 

16

Xưởng gỗ Vân Phi

Vĩnh Phúc

2

 

 

 

2

 

 

17

Công ty TNHH KCN Thăng long Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

18

 

 

 

2

16

 

18

Westlake Resort & Spa Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

45

4

3

13

5

20

 

19

Công ty TNHH giáo dục Thành Dũng

Vĩnh Phúc

5

 

2

3

 

 

 

20

Công ty dịch vụ Mobifone

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

 

 

21

Tập Đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

 

 

 

Tổng số

654

27

35

56

25

511

 

Vĩnh  Phúc, ngày 22 tháng 8 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn CườngTin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 11/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/02/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/02/2019
Thông báo về việc không tổ chức phiên sàn giao dịch việc làm
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 24/01/2019