Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 30/8/2018
Ngày cập nhật: 29/08/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 276

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Công Nghiệp Chính xác Việt Nam 1

Vĩnh Phúc

15

 

 

 

 

15

 

2

Công ty TNHH HJC Vina

Vĩnh Phúc

3

 

 

 

 

3

 

3

Công ty Bảo vệ KTC

Hà Nội

50

 

 

 

 

50

 

4

Công ty Cổ phần Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

65

 

 

 

15

50

 

5

Công ty TNHH Tân Á Đại Thành

Vĩnh Phúc

4

 

 

 

 

4

 

6

Công ty TNHH Piago Việt Nam

Vĩnh Phúc

2

 

 

 

2

 

 

7

Công ty CP May KLW Việt Nam

Vĩnh Phúc

62

2

 

 

60

 

 

8

Công ty Cổ phần Quang Minh

Vĩnh Phúc

11

 

2

 

6

3

 

9

Khách sạn Yoyal Tam Đảo

Vĩnh Phúc

13

 

4

 

 

9

 

10

Cáp treo Tây Thiên

Vĩnh Phúc

7

 

 

2

 

5

 

11

Công ty CP Phú Quang

Vĩnh Phúc

1

 

 

1

 

 

 

12

Westlake  Resort & Spa Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

30

5

 

15

 

10

 

13

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

 

 

14

Công ty TNHH Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

18

 

 

2

 

16

 

15

Tập đoàn Sông hông Thủ Đô

Vĩnh Phúc

9

2

 

 

7

 

 

16

Công ty TNHH  NTS Vina

Vĩnh Phúc

7

2

 

 

5

 

 

 

Tổng số

312

11

6

35

95

165

 

Vĩnh  Phúc, ngày 29 tháng 8 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn CườngTin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 11/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/02/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/02/2019
Thông báo về việc không tổ chức phiên sàn giao dịch việc làm
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 24/01/2019