Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 06/9/2018
Ngày cập nhật: 07/09/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 277

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Dongyang Electronic Vina

Vĩnh Phúc

33

 

 

3

 

30

 

2

Flamingo Đại Lải Resort

Vĩnh Phúc

20

5

 

 

 

15

 

3

Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam

Hà Nội

50

 

 

 

 

50

 

4

Công ty CP ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

10

 

 

7

3

 

 

5

Công ty TNHH Tài chính HD Saison

Vĩnh Phúc

1

 

 

1

 

 

 

6

Công ty Bảo vệ KTC

Hà Nội

40

 

 

 

 

40

 

7

Công ty TNHH  NTS Vina

Vĩnh Phúc

7

2

 

 

5

 

 

8

Công ty TNHH Tân Á Đại Thành

Vĩnh Phúc

3

 

 

 

 

3

 

9

Tập đoàn Sông hông Thủ Đô

Vĩnh Phúc

7

2

 

 

5

 

 

10

Công ty CP May KLW Việt Nam

Vĩnh Phúc

60

2

 

 

18

40

 

11

Công ty Cổ phần Quang Minh

Vĩnh Phúc

11

 

2

 

6

3

 

12

Khách sạn Yoyal Tam Đảo

Vĩnh Phúc

13

 

4

 

 

9

 

13

Cáp treo Tây Thiên

Vĩnh Phúc

7

 

 

2

 

5

 

14

Công ty TNHH Công Nghiệp Chính xác Việt Nam 1

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

 

10

 

15

Westlake  Resort & Spa Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

30

5

 

15

 

10

 

16

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

12

 

 

12

 

 

 

19

Công ty TNHH Haesung Vina

Vĩnh Phúc

331

 

3

11

17

300

 

18

Công ty CP Acuracy

Vĩnh Phúc

16

 

 

 

6

10

 

 

Tổng số

661

16

9

51

60

525

 

Vĩnh  Phúc, ngày 05 tháng 9 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn CườngTin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 11/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/02/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/02/2019
Thông báo về việc không tổ chức phiên sàn giao dịch việc làm
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 24/01/2019