Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 13/9/2018
Ngày cập nhật: 12/09/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 278

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty CP HAWEE cơ điện

Hà Nội

100

 

 

 

100

 

 

2

Công ty TNHH Công Nghiệp Chính xác Việt Nam 1

Vĩnh Phúc

30

 

 

 

 

30

 

3

Công ty TNHH TM và DV Long Vân

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

 

 

4

Công ty CP ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

9

 

4

 

5

 

 

5

Công ty TNHH Haesung Vina

Vĩnh Phúc

222

 

3

17

2

200

 

6

Công ty CP May KLW Việt Nam

Vĩnh Phúc

45

2

 

 

13

30

 

7

Công ty CP Acuracy

Vĩnh Phúc

16

 

1

 

5

10

 

8

WestLake Resort & Spa Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

9

 

 

1

5

3

 

9

Tập đoàn hoa sao

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

 

 

10

Nissan Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

24

1

2

15

6

 

 

11

Công ty TNHH TM Và XD Hòa Đan

Vĩnh Phúc

3

 

 

1

 

2

 

12

Công ty CP Hạnh Nguyệt

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

 

 

13

Công ty TNHH Linh Kiện Tự Động Minda Việt Nam

Vĩnh Phúc

36

 

6

 

 

30

 

14

Công ty TNHH NTS Vina

Vĩnh Phúc

25

 

 

 

5

20

 

15

Công ty TNHH DongYang Electronic Vina

Vĩnh Phúc

34

 

4

 

 

30

 

 

Tổng số

583

3

20

64

141

355

 

Vĩnh  Phúc, ngày 12 tháng 9 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn CườngTin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 11/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/02/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/02/2019
Thông báo về việc không tổ chức phiên sàn giao dịch việc làm
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 24/01/2019