Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 20/9/2018
Ngày cập nhật: 26/09/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 279

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty Cổ phần vườn thời đại Việt Nam

Vĩnh Phúc

8

3

 

 

 

5

 

2

Công ty TNHH Công nghiệp Diamond

Vĩnh Phúc

2

 

 

 

 

2

 

3

Công ty TNHH Uul Light

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

 

 

4

Công ty TNHH Công nghệ Thành Thắng

Vĩnh Phúc

14

4

 

 

 

10

 

5

Công ty TNHH MTV Anh Quân

Vĩnh Phúc

2

1

 

 

1

 

 

6

Công ty TNHH Ying Tong Việt Nam

Vĩnh Phúc

500

 

 

 

 

500

 

7

Công ty TNHH DV và TM Long Vân

Vĩnh Phúc

5

 

 

 

 

5

 

8

Công ty TNHH TM DV và Du lịch Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

25

5

 

10

 

10

 

9

Nissan Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

22

2

10

 

10

 

 

10

Công ty CP Hawee cơ điện

Hà Nội

20

 

 

20

 

 

 

11

Công ty TNHH TM Hòa Đan

Vĩnh Phúc

3

 

 

3

 

 

 

12

Công ty TNHH TM Hồng Quang

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

 

 

13

Công ty TNHH Haesung Vina

Vĩnh Phúc

213

 

 

13

 

200

 

14

Công ty CP Acuracy

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

10

 

 

15

Công ty CP May KLW Việt Nam

Vĩnh Phúc

37

2

 

 

35

 

 

16

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

15

 

 

 

15

 

 

17

Công ty TNHH Tissue Linh An

Vĩnh Phúc

14

 

 

2

 

12

 

18

Văn Phòng công chứng Bình Minh

Vĩnh Phúc

15

10

 

5

 

 

 

 

Tổng Số

913

35

10

53

71

744

 

Vĩnh  Phúc, ngày 19 tháng 9 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn CườngTin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 11/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/02/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/02/2019
Thông báo về việc không tổ chức phiên sàn giao dịch việc làm
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 24/01/2019