Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 27/9/2018
Ngày cập nhật: 26/09/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 280

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH Thịnh Hưng

 

32

2

 

10

 

20

 

2

Công ty TNHH Ying Tong Việt Nam

 

500

 

 

 

 

500

 

3

Công ty TNHH TM Dịch vụ và Du Lịch Vĩnh Phúc

 

17

2

1

 

 

15

 

4

Công ty CP Đầu tư Thương Mại và phát triển Viko

 

5

5

 

 

 

 

 

5

Công ty TNHH Pattron Vina

 

500

 

 

 

 

500

 

6

Công ty TNHH Kỹ thuật Kim Lợi Việt Nam

 

1

1

 

 

 

 

 

7

Công ty TNHH Công nghiệp Thành Thắng

 

10

2

 

 

 

8

 

8

Công ty CP Vươn Thời Đại

 

14

4

 

 

 

10

 

9

Văn phòng công chứng Bình Minh

 

15

15

 

 

 

 

 

10

Nisan Vĩnh Phúc

 

20

5

15

 

 

 

 

11

Công ty TNHH Thương mại Hồng Quang Vĩnh Phúc

 

5

5

 

 

 

 

 

12

Công ty CP Acuracy

 

17

1

 

 

 

16

 

13

Công ty CP May KLW Việt Nam

 

27

1

 

 

2

25

 

14

Westlake Resort & Spa Vĩnh Phúc

 

15

 

 

 

15

 

 

15

Tập đoàn Hoa Sao

 

16

 

 

16

 

 

 

 

Tổng Số

1194

43

16

26

17

1094

 

Vĩnh  Phúc, ngày 26 tháng 9 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn CườngTin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 11/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/02/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/02/2019
Thông báo về việc không tổ chức phiên sàn giao dịch việc làm
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 24/01/2019