Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/10/2018
Ngày cập nhật: 08/10/2018
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 281

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

 ĐH

TC

Nghề

LĐPT

1

Công ty TNHH MTV Hà Minh Trường

Vĩnh Phúc

1

 

 

 

 

1

 

2

Công ty TNHH Maruichi Sun Steel

Vĩnh Phúc

15

 

 

 

 

15

 

3

Công Ty cổ phần Tập Đoàn Vinatop

Vĩnh Phúc

15

 

 

 

 

15

 

4

Công ty TNHH Ying Tong Việt Nam

Vĩnh Phúc

250

 

 

 

 

250

 

5

Công ty TNHH TM Dịch vụ và Du Lịch Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

15

 

 

 

 

15

 

6

Công ty TNHH Partron Vina

Vĩnh Phúc

300

 

 

 

 

300

 

7

Công ty TNHH Kỹ thuật Kim Lợi Việt Nam

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

 

 

8

Công ty TNHH EL Tech Vina

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

 

 

9

Văn phòng công chứng Bình Minh

Vĩnh Phúc

10

10

 

 

 

 

 

10

Nisan Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

15

5

10

 

 

 

 

11

Công ty TNHH PTXD & Sản xuất Minh Quang

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

10

 

 

12

Công ty CP May KLW Việt Nam

Vĩnh Phúc

28

 

 

 

3

25

 

13

Westlake Resort & Spa Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

10

 

 

 

10

 

 

14

Công ty dịch vụ Mobifone Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

7

5

2

 

 

 

 

15

Công ty CP tập đoàn Vinatop

Vĩnh Phúc

15

 

 

 

 

15

 

16

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

 

 

 

Tổng Số

703

22

12

10

23

636

 

Vĩnh  Phúc, ngày 03 tháng 10 năm 2018

                                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                                                Hà Văn CườngTin khác
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 11/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/4/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 14/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 07/3/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/02/2019
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/02/2019
Thông báo về việc không tổ chức phiên sàn giao dịch việc làm
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 24/01/2019