Quay lại
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 280, ngày 27/9/2018
Ngày cập nhật: 08/10/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm ngày 27/9/2018 đạt được như sau:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn giao dịch việc làm: 18 doanh nghiệp.

- Doanh nghiêp thực tế đến tuyển dụng tại Sàn giao dịch: 14 doanh nghiệp.

- Nhu cầu cần tuyển tại Sàn giao dịch việc làm: 1.196 chỉ tiêu

- Lao động đăng ký tìm việc làm tại Sàn: 58 người

- Lao động đăng ký tham gia dự tuyển vào các doanh nghiệp: 49 người

- Lao động được tuyển tại Sàn: 38 người

Phiên giao dịch việc làm lưu động tiếp theo được tổ chức vào ngày 29/9/2018 tại Trung tâm văn hóa thể thao xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

BAN TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM