Quay lại
Kết quả phiên giao dịch việc làm lưu động lần thứ 4, ngày 29/9/2018
Ngày cập nhật: 08/10/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lưu động ngày 29/9/2018 đạt được như sau:

- Doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn giao dịch việc làm: 07 doanh nghiệp.

- Doanh nghiêp thực tế đến tuyển dụng tại Sàn giao dịch: 07 doanh nghiệp.

- Nhu cầu cần tuyển tại Sàn giao dịch việc làm: 1.523 chỉ tiêu

- Lao động đăng ký tìm việc làm tại Sàn: 72 người

- Lao động đăng ký tham gia dự tuyển vào các doanh nghiệp: 53 người

- Lao động được tuyển tại Sàn: 45 người

Phiên giao dịch việc làm tiếp theo được tổ chức vào ngày 04/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc.

BAN TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM


Tin khác
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 280, ngày 27/9/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 279, ngày 20/9/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 278, ngày 13/9/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 277, ngày 06/9/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 276, ngày 30/8/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 275, thứ 5 ngày 23/8/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lưu động thứ III năm 2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 274, thứ 5 ngày 16/8/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 273, thứ 5 ngày 09/8/2018
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 272, Thứ 5 ngày 02/8/2018