Quay lại
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 313, ngày 13/6/2019
Ngày cập nhật: 26/06/2019
Kết quả phiên giao dịch việc làm ngày 13/6/2019 đạt được như sau:

-Doanh nghiệp đăng ký tham gia Sàn giao dịch việc làm: 13 doanh nghiệp.

-Doanh nghiêp thực tế đến tuyển dụng tại Sàn giao dịch: 12 doanh nghiệp.

-Nhu cầu cần tuyển tại Sàn giao dịch việc làm: 440 chỉ tiêu

-Lao động đăng ký tìm việc làm tại Sàn: 97 người

-Lao động đăng ký tham gia dự tuyển vào các doanh nghiệp: 62 người

-Lao động được tuyển tại Sàn: 51 người

Phiên giao dịch việc làm tiếp theo được tổ chức vào ngày 20/6/2019 tại Trung tâm Dịchvụ việc làm Vĩnh Phúc.

BAN TỔ CHỨC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM VĨNH PHÚC


Tin khác
Kết quả tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ 314, thứ 5 ngày 20/6/2019
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 312, ngày 06/6/2019
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 311, ngày 30/5/2019
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 310, ngày 23/5/2019
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 309, ngày 16/5/2019
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần lưu động lần thứ 3, ngày 14/5/2019
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 308, ngày 09/5/2019
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần lưu động lần thứ 2, ngày 07/5/2019
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 307, ngày 25/4/2019
Kết quả phiên giao dịch việc làm lần lưu động lần thứ 1, ngày 23/4/2019