Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Thị xã Phúc Yên - 20/01/2020  |  Nguyễn Thị Dung
Sông Lô - 20/01/2020  |  Dương xuân trường
Tam Dương - 20/01/2020  |  Nguyễn Văn Quyết
Thành phố Vĩnh Yên - 15/01/2020  |  Dương Hoàng Nguyệt Minh
Bình Xuyên - 15/01/2020  |  Dương Văn Thành
Thị xã Phúc Yên - 14/01/2020  |  Dương Thị Thanh Hà
Thanh Sơn - 13/01/2020  |  Đinh Văn Được
Bình Xuyên - 13/01/2020  |  Trần Thị Lan Hương
Sơn Dương - 13/01/2020  |  Đặng Đắc Hiếu
Tam Dương - 13/01/2020  |  Nguyễn Văn Quyết
Vĩnh Tường - 13/01/2020  |  Chu Thị Tuyết
Vĩnh Tường - 13/01/2020  |  Chu Thị Tuyết
Yên Lạc - 13/01/2020  |  Bùi Thị Hà Nhung
Thành phố Vĩnh Yên - 13/01/2020  |  Hoàng Thị Thủy
Thành phố Vĩnh Yên - 13/01/2020  |  Hoàng Thị Thủy
Thành phố Vĩnh Yên - 13/01/2020  |  Hoàng Thị Thủy
Thành phố Vĩnh Yên - 13/01/2020  |  Hoàng Thị Thủy
Mê Linh - 10/01/2020  |  Dương Bá Đào
Thành phố Vĩnh Yên - 10/01/2020  |  Hoàng Thu Hà
Thành phố Vĩnh Yên - 10/01/2020  |  Hoàng Thu Hà
Danh sách việc làm
Bình Xuyên - 22/01/2020  |  CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP KIM QUỐC LÂM
Thành phố Vĩnh Yên - 22/01/2020  |  CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC SHIANG YU
Thành phố Vĩnh Yên - 22/01/2020  |  Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Minh
Thành phố Vĩnh Yên - 22/01/2020  |  Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Minh
Thành phố Vĩnh Yên - 22/01/2020  |  Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Minh
Thành phố Vĩnh Yên - 22/01/2020  |  Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Minh
Thị xã Phúc Yên - 22/01/2020  |  Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam
Thị xã Phúc Yên - 22/01/2020  |  Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam
Thành phố Vĩnh Yên - 22/01/2020  |  CÔNG TY TNHH PHÚ AN KHANG VĨNH PHÚC
Bình Xuyên - 22/01/2020  |  CÔNG TY TNHH DST VINA
Thành phố Vĩnh Yên - 22/01/2020  |  CÔNG TY TNHH PHÚ AN KHANG VĨNH PHÚC
Thành phố Vĩnh Yên - 22/01/2020  |  CÔNG TY TNHH SKEY VIỆT NAM
Thành phố Vĩnh Yên - 22/01/2020  |  CÔNG TY TNHH SKEY VIỆT NAM
Thành phố Vĩnh Yên - 22/01/2020  |  CÔNG TY TNHH BÌNH THỊNH
Thành phố Vĩnh Yên - 15/01/2020  |  CN Công Ty CP TM và DV Ngọc Hà tại Vĩnh Phúc
Lập Thạch - 15/01/2020  |  CÔNG TY TNHH FWKK VIỆT NAM
Bình Xuyên - 15/01/2020  |  Công ty TNHH ISU EXABOARD VIETNAM
Bình Xuyên - 14/01/2020  |  Công ty TNHH YoungPoong Electronics Vina
Thành phố Vĩnh Yên - 14/01/2020  |  Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Viet Nam
Thành phố Vĩnh Yên - 14/01/2020  |  Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Viet Nam