Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Lê Thị Yến
Yên Lạc - Hôm qua  |  Trần Thị Hồng
Yên Lạc - Hôm qua  |  Bùi Thị Hải
Bình Xuyên - Hôm qua  |  pham thi thu trang
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Chu Văn Duy
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Thu Trang
Tam Dương - Hôm qua  |  Đỗ Thị Hường
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Đỗ Thị Hạnh
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Chu đức khoa
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Giang
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  Nguyễn Thị Vui
Thị xã Phúc Yên - Hôm qua  |  Đinh Thị Thanh Lan
Tam Dương - Hôm qua  |  Hứa Văn Thắng
Lập Thạch - Hôm qua  |  TRẦN VĂN THẮNG
Lập Thạch - Hôm qua  |  trần văn anh
N/A - Hôm qua  |  Trần Thị Nhung
Bình Xuyên - Hôm qua  |  NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH
Quảng Xương - Hôm qua  |  Trần Thị Đua
Yên Lạc - Hôm qua  |  Đường vinh tú
Sông Lô - Hôm qua  |  nguyễn thị thơm
Danh sách việc làm
Bình Xuyên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH ELK DUMO VINA
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Đức Minh
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Đức Minh
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Đức Minh
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Đức Minh
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Đức Minh
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Kohsei Multipacpk Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Kohsei Multipacpk Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Japfa Comfeed Viet Nam LTD
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4 - CN Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 4 - CN Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH NS TECH VINA
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH NS TECH VINA
Tam Dương - Hôm qua  |  công ty tnhh cơ khí và xây dựng tam hợp
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH SÔNG HƯƠNG VĨNH PHÚC
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  công ty tài chính Prudential
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CÔNG TY TNHH SÔNG HƯƠNG VĨNH PHÚC