Bạn chưa có việc làm?
Chúng tôi giúp bạn:
Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ để tham gia sàn GDVL
Điện thoại: 02113.565665

Danh sách ứng viên
N/A - Hôm qua  |  Nguyễn hoàng hưng
Lập Thạch - Hôm qua  |  Phan Văn Thịnh
N/A - Hôm qua  |  Đỗ trung đoàn
Tam Đảo - Hôm qua  |  Khương Thị Minh Quý
N/A - Hôm qua  |  Nguyễn Thúc Hoàng
Tam Đảo - Hôm qua  |  Nguyễn Văn Khánh
Vĩnh Tường - Hôm qua  |  NGUYỄN CÔNG BÁCH
Mê Linh - Hôm qua  |  nguyễn văn sự
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Đào Khả Minh
Tam Đảo - Hôm qua  |  Nguyễn Văn Khánh
Tam Dương - 19/10/2017  |  Nguyễn văn Vinh
Thành phố Vĩnh Yên - 19/10/2017  |  NGUYỄN VĂN HÙNG
Vĩnh Tường - 18/10/2017  |  Hà Hải Anh
Thành phố Vĩnh Yên - 18/10/2017  |  Nguyễn Thị Phương
Thành phố Việt Trì - 18/10/2017  |  LÊ THỊ XOAN
Thành phố Vĩnh Yên - 18/10/2017  |  Vy thị dương
Vĩnh Tường - 18/10/2017  |  NGUYỄN THỊ LAN
Bình Xuyên - 18/10/2017  |  Nguyễn Huy Trường
Vĩnh Tường - 18/10/2017  |  LÊ VĂN GIANG
N/A - 18/10/2017  |  Nguyễn văn ngọ
Danh sách việc làm
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Sinhdoh Vina
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Sinhdoh Vina
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Sinhdoh Vina
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Tuấn Tám Vĩnh Phúc
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH một thành viên BK Tech
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH một thành viên BK Tech
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  công ty cổ phần Accuracy
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  công ty cổ phần Accuracy
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  công ty cổ phần Accuracy
Tam Đảo - Hôm qua  |  Trung tâm Tin học Vietthang
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Daeduck Việt nam
N/A - Hôm qua  |  Công ty TNHH Boombike Việt Nam
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công Ty TNHH Linh Kiện Tự Động Minda Việt Nam
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  CHI NHANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC VĨNH PHÚC
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH Thịnh Hưng
Bình Xuyên - Hôm qua  |  Công ty TNHH LS Communication Vina
N/A - Hôm qua  |  Công ty TNHH Boombike Việt Nam
N/A - Hôm qua  |  Công ty TNHH Boombike Việt Nam
Thành phố Vĩnh Yên - Hôm qua  |  Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Dong - A