Quay lại
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với các công ty XKLĐ được Sở Lao động TB&XH Vĩnh Phúc cấp phép đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan. Thông báo tuyển lao động nam, nữ đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
05/11/2018
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với các công ty XKLĐ được Sở Lao động TB&XH Vĩnh Phúc cấp phép đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản.Thông báo tuyển lao động nam, nữ đi thực tập sinh, thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
05/11/2018
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với các công ty XKLĐ được Sở Lao động TB&XH Vĩnh Phúc cấp phép đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản, Đài Loan. Thông báo tuyển lao động nam, nữ đi thực tập sinh, thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản và xuất khẩu lao động tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
02/10/2018
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với các công ty XKLĐ được Sở Lao động TB&XH Vĩnh Phúc cấp phép đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản, Đài Loan. Thông báo tuyển lao động nam, nữ đi thực tập sinh, thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản và xuất khẩu lao động tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
25/09/2018
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với công ty CP đầu tư và phát triển kinh doanh Toàn cầu thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
25/09/2018
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với các công ty XKLĐ được Bộ Lao động TB&XH cấp phép tuyển lao động đi TTS tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
24/07/2018
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư và thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
19/07/2018
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư và thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
19/07/2018
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với các công ty XKLĐ được Bộ Lao động TB&XH cấp phép tuyển lao động đi TTS tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
16/07/2018
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với các công ty XKLĐ được Bộ Lao động TB&XH cấp phép tuyển lao động đi TTS tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
11/07/2018