Quay lại
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM VĨNH PHÚC
Sáng ngày 07/8/2017, được sự đồng ý của Đảng bộ Sở Lao động – TB&XH Vĩnh Phúc, chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ trao quyết định chuyển đảng chính thức cho hai đồng chí:
Hội nghị gặp mặt phụ huynh có con đang học tập và làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc đi năm 2016 và năm 2017
Sáng ngày 02/8/2017, tại Hội trường tầng 4 Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty Đào tạo Quốc tế Đại tây dương (Atlantic) tổ chức Hội nghị gặp mặt phụ huynh học sinh đang có con học tập và làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm thông báo về tình hình học tập và làm việc của con em mình tại Nhật Bản, Hàn Quốc đi các kỳ năm 2016 và năm 2017.
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 25/7/2017
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 230
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Sáng ngày 21/7/2017 tại Hội trường tầng 4 Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10/7/2017
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 228
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 02/7/2017
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 227
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 25/6/2017
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 225
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 18/6/2017
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 224
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 10 /6 /2017
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 223
Thông báo tổ chức Sàn giao dịch việc làm lưu động ngày 16/6/2017
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc tổ chức phiên Sàn giao dịch việc làm lưu động tháng 6 năm 2017