Quay lại
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 18/4/2019
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 306
Thông báo giờ làm việc mùa hè
Thực hiện Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về thời giờ làm việc bình thường; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giờ làm việc mùa Hè của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước cấp tỉnh từ ngày 16 tháng 4 năm 2019 đến ngày 15 tháng 10 năm 2019 như sau:
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 11/4/2019
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 305
Thông báo về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), nghỉ ngày lễ Chiến thắng (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5) và nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm 2019.
Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội về nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 04/4/2019
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 304
Con đường để đi lao động theo dạng Kỹ sư Nhật Bản
Nhật Bản là quốc gia đáng mơ ước đối với bất cứ sinh viên, người lao động nào. Thị trường lao động xuất khẩu sang Nhật Bản cũng vì thế mà trở nên vô cùng sôi động.
Lễ tổng kết chia tay du học sinh Nhật Bản kỳ nhập học tháng 4/2019
Thực hiện kế hoạch đưa du học sinh vừa học, vừa làm sang Nhật Bản, Hàn Quốc năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc, ngày 28/03/2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với công ty Alantic tổ chức lễ tổng kết chia tay học sinh kỳ 4/2019.
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 28/3/2019
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 303
Nhật Bản thay đổi chính sách nhập cư với lao động nước ngoài
Theo Thống kê của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản, vào thời điểm cuối tháng 10/2017 số lao động người nước ngoài đã tăng lên mức kỷ lục khoảng 1,28 triệu lao động.
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tham gia phiên sàn giao dịch việc làm Vĩnh Phúc ngày 21/3/2019
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 302