Quay lại
Loại văn bản Đơn vị
Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày
Hiển thị 1 - 20 , trên tổng số 98 kết quả
 
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tệp gốc
02/15/2017
Thông báo tuyển dụng Prime
Download tài liệu
02/21/2017
Kế hoạch tuyển dụng của Công ty LG năm 2014
Download tài liệu
11/24/2016
Download tài liệu
10/27/2015
Thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính
Download tài liệu
07/31/2015
Download tài liệu
TB
08/03/2015
Download tài liệu
03/12/2015
Nghị Định số 28/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
03/18/2015
Thông báo và hướng dẫn Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS chưa nhận được các khoản tiền bảo...
Download tài liệu
01/12/2015
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Download tài liệu
12/24/2014
Về việc quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Download tài liệu
11/19/2014
Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy nghề sơ cấp; ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nhóm nghề phi nông...
Download tài liệu
11/19/2014
Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc dạy nghề ngắn hạn, tập huấn bồi dưỡng nghề nhóm nghề nông nghiệp,...
Download tài liệu
11/16/2014
Luật việc làm
Download tài liệu
11/20/2014
Luật Bảo hiểm xã hội
Download tài liệu
09/29/2014
Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước...
Download tài liệu
09/29/2014
Ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước...
Download tài liệu
09/03/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo...
Download tài liệu
07/14/2014
Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc trong quản lý lao động là người nước ngoài...
Download tài liệu