Quay lại
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư thương mại Thịnh Long tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
22/03/2017
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư thương mại Thịnh Long tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
22/03/2017
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (TTLC) tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
22/03/2017
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (TTLC) tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
13/03/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
08/03/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
28/02/2017
Hàn Quốc
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
28/02/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
28/02/2017
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc thông báo tuyển lao động, học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ đi du học (Vừa học vừa làm) tại Nhật Bản, Hàn Quốc.
21/02/2017
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với các công ty đối tác được Sở Lao động TB&XH Vĩnh Phúc cấp phép đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản thông báo tuyển lao động nam, nữ đi thực tập sinh tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
18/02/2017