Quay lại
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (TTLC) thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
19/04/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (TTLC) thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
29/03/2017
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư thương mại Thịnh Long tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
22/03/2017
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư thương mại Thịnh Long tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
22/03/2017
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (TTLC) tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
22/03/2017
Nhật Bản
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch (TTLC) tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản với yêu cầu như sau:
13/03/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
08/03/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
28/02/2017
Hàn Quốc
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
28/02/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
28/02/2017