Quay lại
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP Xuất khẩu lao động Thương mại và Du lich (TTLC) thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
17/02/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP Xuất khẩu lao động Thương mại và Du lich (TTLC) thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
17/02/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP Xuất khẩu lao động Thương mại và Du lich (TTLC) thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
17/02/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
13/02/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
13/02/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
13/02/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
13/02/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
13/02/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
13/02/2017
Đài Loan
Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty CP đầu tư Thương mại Thịnh Long thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan với yêu cầu như sau:
25/01/2017